Generalforsamling 13/6-2018

Der indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag 13. juni 2018 efter gældende regler kl. 19 i Slagelse-hallen.

 

Dagsorden:

  1. valg af dirigent og referent.
  2. bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
  3. forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse
  4. behandling af indkomne forslag
  5. valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (hvert år)
  6. valg af 2 afdelingsformænd (hvert år)
  7. valg af en bestyrelsessuppleant (ulige år)
  8. valg af revisor og revisorsuppleant
  9. eventuelt