Bestyrelsen

Formand Eva Rasmussen, mobil 20 28 05 64, ehrbk@mail.tele.dk

Næstformand Bjarne Fibiger, mobil 21 64 74 64, fibiger@hotmail.com

Sekretær Mie Andersen, tlf. 22 92 55 25, mie-weber@hotmail.com

Kasserer Peter Prüsse-Nielsen, tlf.: 58 52 90 73, peter.prysse@stofanet.dk

Ungdomsudvalg Jeppe Jørgensen, mobil  24 40 63 33, jeppeknudsen@mail.tele.dk

Seniorudvalg Lærke Olsen, mobil 53 64 94 37, olsenhot@ofir.dk

Motionsudvalg Jesper Dall, mobil 20 41 76 29, tele_manden@hotmail.com