Generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling onsdag 17. juni 2020 kl. 19 i Slagelse-hallens lokaler.   Dagsorden Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse Behandling af indkomne forslag Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer (hvert år) Valg af en bestyrelsessuppleant (ulige år) Valg af revisor og revisorsuppleant Eventuelt
Read More

Covid-19 – Corona

DIF har udsendt vejledning til hvordan vi som klub kan forholde os. Vi vil som DIF og Badminton Danmark følge myndighedernes råd og retningslinjer på området. Indendørs arrangementer vil normalt medføre større smitterisiko end udendørs arrangementer.   Vi opfordrer derfor alle til at: - vaske dine hænder tit. - bruge håndsprit. - undgå håndtryk, kindkys og kram. Begræns fysisk kontakt. Se evt. på vores facebook side, hvordan U11 holdet hilste og sagde tak for kampen på. ...
Read More