Generalforsamling 2021

Slagelse Badminton Klub indkalder til generalforsamling, onsdag den 16. juni 2021 kl. 19.00 i Slagelse Elitecenter, Parkvej 37 (Cafe’en).

I forhold til covid-19 restriktioner, skal deltagere melde sin ankomst på info@slagelsebadmintonklub.dk – Vi håber at mange har lyst at bidrage.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
4. Forelæggelse af årsrapport (inkl. regnskab) for det forløbne år til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af op til 4 bestyrelsesmedlemmer (hvert år)
– Bjarne Fibiger (ønsker ikke genvalg)
– Rasmus Brix (ønsker genvalg)
– Lars Moss (ønsker genvalg)
– Mie Weber (ønsker genvalg)
– Jeppe Jørgensen (stopper)
7. Valg af en bestyrelsessuppleant
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

Har du spørgsmål eller interesse i at vide mere om at være en del af Slagelse Badminton Klubs bestyrelse, kan du kontakte et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, find kontaktinformation her:
https://www.slagelsebadmintonklub.dk/?page_id=350

Vi ser frem til en god generalforsamling og håber at mange vil bidrage.

På forhånd tak.

Slagelse Badminton Klub