Generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling onsdag 17. juni 2020 kl. 19 i Slagelse-hallens lokaler.

 

Dagsorden

  • Valg af dirigent og referent
  • Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
  • Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse
  • Behandling af indkomne forslag
  • Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer (hvert år)
  • Valg af en bestyrelsessuppleant (ulige år)
  • Valg af revisor og revisorsuppleant
  • Eventuelt