COVID-19 opdatering den 27. oktober 2020

Badminton Danmark er kommet med nye retningslinjer, som gør at vi kan træne igen i grupper af 10 med tydelig opdeling. F.eks. træning på bane 1+2 og 4+5.

Her er et uddrag af anbefalingerne:

5. Opdeling af træninger
Hvis træninger kan tilrettelægges i grupper, som hver i praksis reelt holder sig maksimalt inden for forsamlingsforbuddet, som holdes indbyrdes effektivt adskilt, og har egne trænere, vil det være muligt at afvikle flere træningsforløb på en gang på samme facilitet.

– Det er afgørende, at de enkelte mindre grupper er effektivt adskilt og tydeligt markeret, så der ud fra en konkret vurdering kan lægges til grund, at der er tale om individuelle grupper, som hver i praksis reelt holder sig maksimalt inden for gældende forsamlingsforbud.

– Det er afgørende, at alle adskilte grupper derfor har egne ind- og udgange.

– Det anbefales, at der er 2 m fra hver side af adskillelsen til en bane, der benyttes.

Husk at forsamlingsforbud kan variere for forskellige grupper af mennesker på baggrund af alder o. lign.

Man kan med fordel gøre brug af trafikreguleringsmarkeringer, så det er tydeligt markeret, hvor grænser går.

Forhallen, cafeteriet o. lign. bør inddeles i sin egen gruppe, da der fx i cafeteriet kan gælde andre restriktioner end dem, der gælder i hallen.

Se information fra Badminton Danmark

Se information fra Slagelse Kommune