Dopingpolitik

Formålet med dopingpolitikken er at beskrive Slagelse badminton Klubs holdning og bestemmelser på området, så klubbens medlemmer og forældre er bekendt med disse.

Klubben tager skarp afstand fra enhver brug af doping og finder det etisk forkert at anvende kunstige præstationsfremmende hjælpemidler til forbedring af medlemmernes præstationer.

Det er ligeledes vigtig for klubben, at medlemmerne ved hvilke konsekvenser det kan have at anvende præstationsfremmende midler.

Vi underlægger os de til enhver tid gældende dopingregler og dopingpolitik hos Antidoping Danmark, Badminton Danmark, DIF, DGI og Team Danmark.

Det er klubbens medlemmers eget ansvar, at holde sig løbende orienteret om gældende dopingregler.

Du kan holde dig opdateret her: http://www.antidoping.dk/